info@pergasvisa.com
موسسه حقوقی بین المللی پرگاس پارس

موسسه حقوقی بین المللی پرگاس پارس

شماره ثبت 44497

مقایسه برنامه سرمایه گذاری استان های مختلف کانادا

می دانیم که برنامه های مهاجرت از طریق سرمایه گذاری استانی در کشور کانادا بشدت مورد استقبال متقاضیان مهاجرت به این کشور قرار گرفته است و هر یک از استان های این کشور شرایط خاص خود را برای این برنامه در نظر گرفته اند. هر یک از این استان ها از نظر زیرساختی و شرایط بازار کار، دارای ویژگی های خاص خود هستند و طبیعتا بسته به خصوصیات اقلیمی و بومی، به کارآفرینان، مدیران ارشد و صاحبان کسب و کار از سایر نقاط دنیا، اجازه اقامت را ارائه می نمایند. در این مطلب به مقایسه برنامه سرمایه گذاری استان های مختلف کانادا خواهیم پرداخت.مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در نیوبرانزویک

برای استفاده از فرصت مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در جزیره پرنس ادوارد، فرد متقاضی باید حداقل 600 هزار دلار کانادا سرمایه داشته باشد. برای استفاده از این فرصت مهاجرتی، محدودیت سنی در نظر گرفته شده و حداکثر 55 سال می باشد. همچنین مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در جزیره پرنس ادوارد، مستلزم راه اندازی بیزینس و اجرای آن به مدت لااقل 1 سال است. حداقل سرمایه لازم برای راه اندازی بیزینس در این برنامه، 250 هزار دلار کانادا می باشد. علاوه بر این، متقاضیان لازم نیست مدارک تحصیلی خود را برای ارزشیابی ارائه نمایند، اما حداقلی برای تحصیلات این افراد نیز تعیین شده که داشتن دیپلم می باشد. نیاز به سفر تحقیقاتی به این استان، پیش از اقدام برای مهاجرت نیز وجود ندارد. مصاحبه این عزیزان با اداره مهاجرت کانادا به زبان انگلیسی برگزار می شود. متقاضیان این برنامه مهاجرتی باید پس از راه اندازی بیزینس، مدرک زبان انگلیسی آیلتس با نمره حداقل 5 نیز ارائه نمایند.

 

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در جزیره پرنس ادوارد

برای استفاده از فرصت مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در جزیره پرنس ادوارد، فرد متقاضی باید حداقل 600 هزار دلار کانادا سرمایه داشته باشد. برای استفاده از این فرصت مهاجرتی، محدودیت سنی در نظر گرفته شده و حداکثر 60 سال می باشد. همچنین مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در جزیره پرنس ادوارد، مستلزم راه اندازی بیزینس و اجرای آن به مدت لااقل 1 سال است. حداقل سرمایه لازم برای راه اندازی بیزینس در این برنامه، 150 هزار دلار کانادا می باشد. علاوه بر این، متقاضیان لازم نیست مدارک تحصیلی خود را برای ارزشیابی ارائه نمایند و همچنین حداقلی برای تحصیلات این افراد نیز تعیین شده که داشتن دیپلم می باشد. نیاز به سفر تحقیقاتی به این استان، پیش از اقدام برای مهاجرت نیز وجود ندارد. مصاحبه این عزیزان با اداره مهاجرت کانادا به زبان انگلیسی برگزار می شود. متقاضیان این برنامه مهاجرتی باید پس از راه اندازی بیزینس، مدرک زبان انگلیسی آیلتس با نمره حداقل 4 نیز ارائه نمایند.

 

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در کبک

برای استفاده از فرصت مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در نیوبرانزویک، فرد متقاضی باید حداقل 1.6 میلیون دلار کانادا سرمایه داشته باشد. برای استفاده از این فرصت مهاجرتی، محدودیت سنی خاصی در نظر گرفته نشده است. همچنین مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در نیوبرانزویک، مستلزم راه اندازی بیزینس نمی باشد. علاوه بر این، متقاضیان لازم نیست مدارک تحصیلی خود را برای ارزشیابی ارائه نمایند. نیاز به سفر تحقیقاتی به این استان، پیش از اقدام برای مهاجرت نیز وجود ندارد. مصاحبه این عزیزان با اداره مهاجرت کانادا به زبان فارسی برگزار می شود و متقاضیان حتی لازم نیست مدرک زبان نیز ارائه نمایند.

 

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در بریتیش کلمبیا

برای استفاده از فرصت مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در بریتیش کلمبیا، فرد متقاضی باید حداقل 600 هزار دلار کانادا سرمایه داشته باشد. برای استفاده از این فرصت مهاجرتی، محدودیت سنی خاصی در نظر گرفته نشده است. همچنین مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در بریتیش کلمبیا، مستلزم راه اندازی بیزینس و اجرای آن به مدت لااقل 2 سال است. حداقل سرمایه لازم برای راه اندازی بیزینس در این برنامه، 200 هزار دلار کانادا می باشد. علاوه بر این، متقاضیان لازم نیست مدارک تحصیلی خود را برای ارزشیابی ارائه نمایند و همچنین حداقلی برای تحصیلات این افراد نیز تعیین نشده است. نیاز به سفر تحقیقاتی به این استان، پیش از اقدام برای مهاجرت نیز وجود ندارد. مصاحبه این عزیزان با اداره مهاجرت کانادا به زبان فارسی برگزار می شود. متقاضیان این برنامه مهاجرتی باید پس از راه اندازی بیزینس، مدرک زبان انگلیسی آیلتس با نمره حداقل 4 نیز ارائه نمایند.

 

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در مناطق کم جمعیت استان بریتیش کلمبیا

برای استفاده از فرصت مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در مناطق کم جمعیت استان بریتیش کلمبیا، فرد متقاضی باید حداقل 300 هزار دلار کانادا سرمایه داشته باشد. برای استفاده از این فرصت مهاجرتی، محدودیت سنی خاصی در نظر گرفته نشده است. همچنین مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در مناطق کم جمعیت استان بریتیش کلمبیا، مستلزم راه اندازی بیزینس و اجرای آن به مدت لااقل 1 سال است. حداقل سرمایه لازم برای راه اندازی بیزینس در این برنامه، 100 هزار دلار کانادا می باشد. علاوه بر این، متقاضیان لازم نیست مدارک تحصیلی خود را برای ارزشیابی ارائه نمایند و همچنین حداقلی برای تحصیلات این افراد نیز تعیین نشده است. اما نیاز به سفر تحقیقاتی به این استان، پیش از اقدام برای مهاجرت نیز وجود دارد. مصاحبه این عزیزان با اداره مهاجرت کانادا به زبان انگلیسی برگزار می شود. متقاضیان این برنامه مهاجرتی باید پس از راه اندازی بیزینس، مدرک زبان انگلیسی آیلتس با نمره حداقل 4 نیز ارائه نمایند.

 

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در نوا اسکوشیا

برای استفاده از فرصت مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در نوا اسکوشیا، فرد متقاضی باید حداقل 600 هزار دلار کانادا سرمایه داشته باشد. برای استفاده از این فرصت مهاجرتی، محدودیت سنی خاصی در نظر گرفته نشده است. همچنین مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در نوا اسکوشیا، مستلزم راه اندازی بیزینس و اجرای آن به مدت لااقل 1 سال است. حداقل سرمایه لازم برای راه اندازی بیزینس در این برنامه، 150 هزار دلار کانادا می باشد. علاوه بر این، متقاضیان لازم است مدارک تحصیلی خود را برای ارزشیابی ارائه نمایند و همچنین حداقلی برای تحصیلات این افراد نیز تعیین شده که داشتن مدرک دیپلم می باشد. نیاز به سفر تحقیقاتی به این استان، پیش از اقدام برای مهاجرت نیز وجود نیز وجود ندارد. مصاحبه این عزیزان با اداره مهاجرت کانادا به زبان انگلیسی برگزار می شود. متقاضیان این برنامه مهاجرتی باید پس از راه اندازی بیزینس، مدرک زبان انگلیسی آیلتس با نمره حداقل 5 نیز ارائه نمایند.

 

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در ساسکاچوان

برای استفاده از فرصت مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در ساسکاچوان، فرد متقاضی باید حداقل 500 هزار دلار کانادا سرمایه داشته باشد. برای استفاده از این فرصت مهاجرتی، محدودیت سنی خاصی در نظر گرفته نشده است. همچنین مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در ساسکاچوان، مستلزم راه اندازی بیزینس و اجرای آن به مدت لااقل 6 ماه است. حداقل سرمایه لازم برای راه اندازی بیزینس در این برنامه، 200 تا 300 هزار دلار کانادا می باشد. علاوه بر این، متقاضیان لازم است مدارک تحصیلی خود را برای ارزشیابی ارائه نمایند و همچنین حداقلی برای تحصیلات این افراد نیز تعیین نشده است. نیاز به سفر تحقیقاتی به این استان، پیش از اقدام برای مهاجرت نیز وجود دارد. مصاحبه این عزیزان با اداره مهاجرت کانادا به زبان انگلیسی برگزار می شود.

 

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در منیتوبا

برای استفاده از فرصت مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در منیتوبا، فرد متقاضی باید حداقل 500 هزار دلار کانادا سرمایه داشته باشد. برای استفاده از این فرصت مهاجرتی، محدودیت سنی خاصی در نظر گرفته نشده است. همچنین مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در منیتوبا، مستلزم راه اندازی بیزینس و اجرای آن به مدت لااقل 2 سال است. حداقل سرمایه لازم برای راه اندازی بیزینس در این برنامه، 150 تا 250 هزار دلار کانادا می باشد. علاوه بر این، متقاضیان لازم نیست مدارک تحصیلی خود را برای ارزشیابی ارائه نمایند و همچنین حداقلی برای تحصیلات این افراد نیز تعیین شده که داشتن دیپلم می باشد. نیاز به سفر تحقیقاتی به این استان، پیش از اقدام برای مهاجرت نیز وجود دارد. مصاحبه این عزیزان با اداره مهاجرت کانادا به زبان انگلیسی برگزار می شود. متقاضیان این برنامه مهاجرتی باید پس از راه اندازی بیزینس، مدرک زبان انگلیسی آیلتس با نمره حداقل 5 نیز ارائه نمایند.

 

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در آنتاریو

برای استفاده از فرصت مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در آنتاریو خارج از کلانشهر تورنتو، فرد متقاضی باید حداقل 400 هزار دلار کانادا سرمایه داشته باشد. برای استفاده از این فرصت مهاجرتی، محدودیت سنی خاصی در نظر گرفته نشده است. همچنین مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در آنتاریو خارج از کلانشهر تورنتو، مستلزم راه اندازی بیزینس و اجرای آن به مدت لااقل 2 سال است. حداقل سرمایه لازم برای راه اندازی بیزینس در این برنامه، 200 هزار دلار کانادا می باشد. علاوه بر این، متقاضیان لازم است مدارک تحصیلی خود را برای ارزشیابی ارائه نمایند، اما حداقلی برای تحصیلات این افراد نیز تعیین نشده است. نیاز به سفر تحقیقاتی به این استان، پیش از اقدام برای مهاجرت نیز وجود ندارد. مصاحبه این عزیزان با اداره مهاجرت کانادا به زبان فارسی برگزار می شود. متقاضیان این برنامه مهاجرتی باید پس از راه اندازی بیزینس، مدرک زبان انگلیسی آیلتس با نمره حداقل 4 نیز ارائه نمایند.

 

علاوه بر این برنامه برنامه های مهاجرتی دیگری چون ویزای استارتاپ کانادا نیز بسیار مورد استقبال است. همچنین بسیاری نیز تحصیل در کانادا را پلی برای ورود به بازار کار این کشور پس از اتمام دوره تحصیل دانسته و از این طریق به مهاجرت به کانادا اقدام می کنند.

 

موسسه مهاجرتی بین المللی پرگاس پارس با همکاری وکلای مجرب آماده ارایه مشاوره در خصوص انواع ویزا و اقامت کانادا و سایر کشورها می باشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرموده یا فرم مشاوره را پر نمایید:

021-88662180

فرم مشاوره

اینستاگرام ماکانال ما

  • مقایسه برنامه سرمایه گذاری استان های مختلف کانادامطالب مرتبط

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top