info@pergasvisa.com
موسسه حقوقی بین المللی پرگاس پارس

موسسه حقوقی بین المللی پرگاس پارس

شماره ثبت 44497

برنامه مهاجرت استانی نورت وست تریتوریز (NTNP)

استان مناطق شمال غربی با بیش از یک میلیون کیلومتر مربع زمین و جمعیت بیش از 40000 نفر یکی از پرجمعیت ترین استان های شمال کانادا محسوب می شود که فرصت های مهاجرتی فراوانی برای نیروی کار و کارآفرینان خارجی مهیا کرده است. در این مطلب برنامه مهاجرت استانی نورت وست تریتوریز (NTNP) به خوبی تشریح گردیده است.بر اساس برنامه نامزد مناطق شمال غربی (NTNP)، کاندیداها ممکن است در یکی از برنامه های زیر که هر کدام جریان خاص خود را دارد واجد شرایط شوند که عبارتند از:

-جریان اکسپرس اینتری مناطق شمال غربی

-برنامه کارفرما محور

-برنامه کسب و کار محور

 

جریان اکسپرس اینتری مناطق شمال غربی

داوطلبانی که واجد شرایط ورود به استخر اکسپرس انتری فدرال هستند در صورتی که الزامات یکی از سه برنامه مهاجرت فدرال (کارگر ماهر فدرال، مشاغل ماهر فدرال، یا کلاس تجربه کانادایی) را دارا باشند می توانند واجد شرایط جریان اکسپرس انتری مناطق شمال غربی باشند که امکان نامزدی وجود دارد.

حداقل الزامات جریان اکسپرس اینتری مناطق شمال غربی:

به منظور درخواست تحت جریان اکسپرس اینتری مناطق شمال غربی، کاندیداها باید واجد شرایط یکی از سه برنامه مهاجرت اقتصادی فدرال باشند:

-کارگر ماهر فدرال

-مشاغل ماهر فدرال

-کلاس تجربه کانادایی

هنگام ورود به استخر اکسپرس انتری، شماره پروفایل اکسپرس انتری و کد اعتبار سنجی جستجوی کار صادر شده توسط IRCC را ارائه دهید و ابراز علاقه خود مبنی مهاجرت به مناطق شمال غربی را نیز نشان دهید.

حداقل الزامات برای متقاضیان تحت جریان کارگر ماهر فدرال عبارتند از:

متقاضیان خارجی برای اینکه تحت جریان اکسپرس اینتری مناطق شمال غربی واجد شرایط در نظر گرفته شوند، باید:

 

-اگر در حال حاضر در کانادا اقامت دارند باید وضعیت قانونی کار و داشتن مجوز کار معتبر داشته باشند

-قصد اقامت دائم در مناطق شمال غربی را داشته باشند

-در یک شغل NOC مهارت سطح 0، A، یا B به کار مشغول شوند

- گواهینامه یا اعتبار مورد نیاز بر اساس الزامات کارفرما برای شغل مورد نظر خود داشته باشند

-دارای تحصیلات آکادمیک و یا دارای آموزش فنی تخصصی مورد نیاز برای موقعیت شغلی خاصی  باشند

-داشتن تجربه کاری مورد نیاز کارفرما همانطور که در شرح شغل ذکر شده است و

در صورت وجود، گواهینامه NWT، مجوز، یا الزامات ثبت شغل را برآورده نمایند

-قادر به برقراری ارتباط به زبان انگلیسی و یا فرانسه باشند

- مدارک زیر را به صورت اصلی یا نسخه های تایید شده (باید یک کپی واضح و خوانا باشد) که به انگلیسی یا فرانسوی ترجمه شده است، ارسال نمایند:

گذرنامه

شناسنامه

گواهی ازدواج و

شناسنامه و پاسپورت برای افراد تحت تکفل.

-نشان دادن تمکن مالی کافی برای استقرار خود و هر فرد وابسته در استان نورت وست تریتوریز. حداقل تمکن مالی برای متقاضی اصلی  10000 دلار و برای هر وابسته 2000 دلار می باشد

-متقاضیان باید صورتحساب بانکی تایید شده را به نام خود یا نامه رسمی صادر شده توسط بانک، به ترجمه شده به انگلیسی یا فرانسوی و محضری، به عنوان مدرک تمکن مالی ارائه دهند

-نتایج یکی از آزمون‌های زبان تایید شده زیر را که ظرف دو سال پس از ارسال درخواست گرفته شده است ارائه دهند:

(IELTS)

برنامه شاخص مهارت زبان انگلیسی کانادا (CELPIP-General) یا

Test d'Évaluation de Français (تست مهارت در زبان فرانسه) یا

Test de connaissance du français pour le Canada (TCF Canada).

برنامه کارفرما محور

برنامه کارفرما محور NTNP کارفرمایان را قادر می‌سازد تا کارگران ماهر خارجی را که مهارت‌ها و تجربه‌های لازم برای پر کردن موقعیت‌هایی که هیچ کانادایی یا مقیم دائمی واجد شرایطی برای آنها وجود ندارد، استخدام کنند.

سه جریان تحت این برنامه وجود دارد: Critical Impact Worker، Skilled Worker و  Northwest Territories' Express Entry.

جریان ها

جریان نیاز شدید به نیروی کار کارگر استان نورت وست تریتوریز:

این جریان برای کمک به کارفرمایان مناطق شمال غربی (NWT) ایجاد شده تا کمبود نیروی کار بحرانی را که که توسط ساکنان محلی یا کانادایی قابل پر کردن نیست برطرف نمایند. این برنامه به طور خاص برای هدف قرار دادن کارگران در مشاغل نیمه ماهر و غیر ماهر (سطوح مهارت های طبقه بندی شغلی ملی C و D) طراحی شده است. برای درخواست تحت این جریان، کارگران ماهر خارجی باید حداقل شش ماه در همان پوزشن کار کرده باشند و با مجوز کار موقت خارجی خود تطابق داشته باشد.

جریان کارگران ماهر

این جریان از برنامه مهاجرتی NTNP Employer Driven، اتباع خارجی واجد شرایط را مورد هدف قرار می دهد که می توانند به کمبود نیروی کار ماهر در این استان کمک کنند. برنامه های کاربردی تحت این جریان از داوطلبانی پذیرفته می شود که پیشنهاد استخدام در یک موقعیت ماهر را در سطوح مهارت طبقه بندی حرفه ای ملی 0, A, o از یک کارفرمای NWT دریافت کرده باشند.

این دسته یک فرآیند کارفرما محور است، به این معنی که کارفرمایان NWT باید از متقاضیان واجد شرایط برای اقامت دائم حمایت لازم را به عمل آورند.

حداقل الزامات برای متقاضیان

اتباع خارجی برای واجد شرایط شدن برنامه کارفرما محور، باید:

-اگر در حال حاضر در کانادا اقامت دارند باید وضعیت قانونی کار و داشتن مجوز کار معتبر داشته باشند

-قصد اقامت دائم در مناطق شمال غربی را داشته باشند

-گواهینامه یا اعتبار مورد نیاز بر اساس الزامات کارفرما برای شغل مورد نظر خود داشته باشند

-در صورت وجود، گواهینامه NWT، مجوز، یا الزامات ثبت شغل را برآورده نمایند

-مدارک زیر را به صورت اصلی یا نسخه های تایید شده (باید یک کپی واضح و خوانا باشد) که به انگلیسی یا فرانسوی ترجمه شده است، ارسال نمایند:

گذرنامه

شناسنامه

گواهی ازدواج و

شناسنامه و پاسپورت برای افراد تحت تکفل.

-نشان دادن تمکن مالی کافی برای استقرار خود و هر فرد وابسته در استان نورت وست تریتوریز

-متقاضیان باید صورتحساب بانکی تایید شده را به نام خود یا نامه رسمی صادر شده توسط بانک، به ترجمه شده به انگلیسی یا فرانسوی و محضری، به عنوان مدرک تمکن مالی ارائه دهند

-نتایج یکی از آزمون‌های زبان تایید شده زیر را که ظرف دو سال پس از ارسال درخواست گرفته شده است ارائه دهند:

(IELTS)

برنامه شاخص مهارت زبان انگلیسی کانادا (CELPIP-General) یا

Test d'Évaluation de Français (تست مهارت در زبان فرانسه) یا

Test de connaissance du français pour le Canada (TCF Canada).

الزامات اضافی جریان نیاز شدید به نیروی کار کارگر استان نورت وست تریتوریز:

-حداقل شش ماه در یک شغل سطح مهارت C یا D طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) در همان موقعیت کار کرده باشند و با مجوز کار موقت خارجی خود تطابق داشته باشد.

حداقل نمره آزمون زبان کانادایی (CLB) 4 را در هر چهار مهارت (گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن) به زبان انگلیسی یا فرانسه به دست آورند.

الزامات اضافی برای کارگران ماهر:

 -در یک شغل NOC مهارت سطح 0، A، یا B مشغول به کار باشند

-دارای تحصیلات آکادمیک و یا دارای آموزش فنی تخصصی مورد نیاز برای موقعیت شغلی خاصی  باشند

- داشتن تجربه کاری مورد نیاز کارفرما همانطور که در شرح شغل ذکر شده است

- قادر به برقراری ارتباط به زبان انگلیسی و یا فرانسه باشند

 

برنامه کسب و کار محور

برنامه تجارت محور NTNP به دنبال جذب افرادی با تخصص تجاری و سرمایه گذاری قابل توجه برای استقرار در این استان و بهبود وضعیت اقتصادی است. جریان های تحت این برنامه مهاجرت برای اتباع خارجی با توانایی ایجاد، خرید یا سرمایه گذاری در یک تجارت موجود است. متقاضیان ابر اساس توانایی آنها در ایجاد شغل برای شهروندان خارجی و سایر کانادایی های ساکن در منطقه انتخاب می شوند.

فرآیند درخواست با یک مفهوم تجاری کارآمد و تمایل به حرکت به مناطق شمال غربی (NWT) آغاز می شود. متقاضیان بالقوه درخواست های کامل و طرح های تجاری را برای بررسی به وزارت صنعت، گردشگری و سرمایه گذاری ارسال می کنند. اگر متقاضی پذیرفته شود و طرح کسب و کار اجرا شود، گواهی نامزدی صادر می شود و متقاضی می تواند برای اقامت دائم به اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) مراجعه کند.

دو جریان تحت برنامه کسب و کار محور NTNP وجود دارد: جریان کارآفرین و جریان خوداشتغالی.

جریان کارآفرین:

این جریان، مهاجرت برای کارآفرینانی که مایل به مهاجرت به NWT و ایجاد عملیات تجاری در این استان هستند تسهیل می کند. نامزدهای همه بخش‌های اقتصادی واجد شرایط این جریان هستند، با این حال، اگر کسب‌وکارها شامل معرفی محصولی جدید برای NWT باشند، یا اگر کسب‌وکار منافع اقتصادی قابل‌توجهی برای این استان ایجاد کند، در اولویت ارزیابی قرار می‌گیرند. در این جریان ارائه بیزینس پلن اجباری است.

جریان خوداشتغالی

توجه: جریان خوداشتغالی برنامه کسب و کار محور NTNP برای همیشه بسته شده است.

این جریان مهاجرت برای متخصصانی است که می توانند با ایجاد مراکز تجاری یا شیوه های حرفه ای، خدمات مورد نیاز این استان را پوشش دهند. حرفه ای هایی که توسط یک کسب و کار یا سازمان دیگر استخدام می شوند، تحت این جریان واجد شرایط نیستند، زیرا فقط برای متخصصان خوداشتغال اعمال می شود.

فرآیند نامزدی

هشت مرحله برای فرآیند نامزدی وجود دارد:

مرحله 1: خودارزیابی و بررسی های اولیه

اگر یک متقاضی بالقوه معتقد است که معیارهای برنامه مبتنی بر کسب و کار را برآورده می کند، تشویق خواهد شد تا یک مفهوم تجاری کارآمد ایجاد کند و شروع به تحقیق در مناطق شمال غربی، مردم، جوامع و اقتصاد آن انجام دهد. مفهوم کسب و کار کار ممکن است به سادگی شناسایی یک فرصت تجاری در سرزمین های شمال غربی باشد یا ممکن است مستلزم تهیه یک طرح کسب و کار در مقیاس کامل برای یک کسب و کار جدید باشد، دامنه و وسعت کار به صلاحدید متقاضی احتمالی است.

مرحله 2: تحقیقات بیشتر و مصاحبه های چهره به چهره

متقاضیان بالقوه باید قبل از د اینکه برای ارسال درخواست دعوت شوند، یک سفر کاری به مناطق شمال غربی انجام دهند تا درک جامع تری از محیط کسب و کار سرزمین های شمال غربی و اقدامات لازم برای تبدیل یک مفهوم تجاری فعال به یک طرح تجاری انجام دهند. طول سفر نباید کمتر از چهار روز کاری کامل باشد، (بدون احتساب روزهای سفر،  روز مصاحبه و تعطیلات قانونی.

پس از سفر کاری، متقاضیان بالقوه باید حداقل در یک مصاحبه حضوری با کارکنان برنامه نامزد شرکت کنند تا مفهوم کسب و کار را مورد بررسی قرار دهند و دانش یک تبعه خارجی از سرزمین های شمال غربی و مهارت های تجاری و ارتباطی او را ارزیابی کنند. یک مصاحبه باید در دپارتمان صنعت، گردشگری و سرمایه گذاری در یلونایف و یک مصاحبه با دفتر منطقه ای مربوطه انجام شود.

مرحله 3: شروع فرآیند درخواست و پیش غربالگری

پس از مصاحبه، متقاضی بالقوه می تواند با ارائه مدارک زیر فرآیند درخواست را آغاز نماید:

-نامه پوششی یا ایمیلی که نشان دهنده علاقه او به نامزد شدن باشد

-یک فرم اطلاعات نامزدها ( NTNP-01) بایستی تکمیل شود

-در صورتی که بیش از دو هفته از مصاحبه گذشته باشد رزومه باید بروز شود

-یک کپی به روز از فرم NTNP-05 که متقاضی می تواند وکیل یا نماینده خود را عزل و نصب کند

-خلاصه ای کتبی از مفهوم کسب و کار کار و یک طرح کلی از سرمایه گذاری هایی که قرار است صورت بگیرد

-ارائه خلاصه تکمیل شده از یافته های سفر کاری متقاضی

در صورتی که وزارت صنعت، گردشگری و سرمایه گذاری از اطلاعات ارائه شده (از جمله مفهوم کسب و کار) رضایت داشته باشد و معتقد باشد که متقاضی بالقوه در طرح استقرار خود صادقانه است، از متقاضی احتمالی دعوت می شود تا برای برنامه کسب و کار محور NTNP درخواست دهد.

مرحله 4: درخواست رسمی

پس از دعوت به درخواست رسمی، نامزد نه ماه فرصت دارد تا یک درخواست کامل را به برنامه نامزد استانی ارسال نماید. علاوه بر این، هزینه درخواست و سایر هزینه ها باید به طور کامل پرداخت شود و گزارش تأیید مالی شخص ثالث، طرح تجاری تفصیلی، و کپی به روز NTNP-05: عزل یا نصب یک نماینده باید در بازه زمانی 9 ماهه ارائه شود.

مرحله 5: بررسی درخواست

پس از ارسال درخواست رسمی کامل، هم خود متقاضی و هم طرح تجاری وی بر اساس معیارهای واجد شرایط بودن بررسی خواهند شد. افسران NTNP ممکن است مدارک و یا مصاحبه اضافی را برای تأیید اطلاعات داخل برنامه درخواست کنند. سپس افسران برنامه، نامزد یا متقاضی را برای ورود به NTNP دعوت می کنند و یا او را واجد شرایط نمی دانند که این کار توسط دستیار معاون وزیر صنعت، گردشگری و سرمایه گذاری بررسی می شود که تصمیم نهایی را برای پذیرش یا رد درخواست می گیرد.

مرحله 6: تایید و توافقنامه عملکرد تجاری

پس از پذیرش، به طور کتبی به متقاضی اطلاع داده می شود. سپس NTNP شروع به مذاکره در مورد توافقنامه عملکرد تجاری با متقاضی می کند که شرایطی را که متقاضی باید طبق آن برنامه تجاری را اجرا کند، مشخص می کند. پس از امضای قرارداد و دریافت سپرده حسن نیت قابل استرداد 75000 دلار کانادا، وزارت صنعت، گردشگری و سرمایه گذاری نامه حمایتی برای مجوز کار موقت دو ساله به متقاضی ارائه می دهد که متقاضی می تواند به همراه خود ارسال کند.

مرحله 7: توسعه کسب و کار

پس از ورود به مناطق شمال غربی، متقاضی دو سال فرصت دارد تا کسب و کار شرح داده شده در طرح تجاری را مطابق با توافقنامه عملکرد تجاری توسعه دهد. کارکنان NTNP پیشرفت کسب و کار را زیر نظر خواهند داشت و هر از گاهی با متقاضی ملاقات می کنند. متقاضی باید نشان دهد که به طور فعال در مدیریت عملیات روزانه کسب و کار NWT مشارکت دارد و پاسخگو است. مدیریت فعال باید در محل کسب و کار شما در سرزمین های شمال غربی صورت بگیرد.

مرحله 8: نامزدی

پس از تحقق شرایط مندرج در توافقنامه عملکرد تجاری، دولت مناطق شمال غربی ممکن است گواهی نامزدی را برای متقاضی صادر کند. پس از معرفی، متقاضی می تواند برای اقامت دائم به IRCC مراجعه کند. وی از تاریخ نامزدی مندرج در گواهی نامزدی یک سال فرصت دارد تا این کار را انجام دهد.

 

حداقل الزامات برای جریان کارآفرینان

برای واجد شرایط شدن به عنوان یک کارآفرین تحت برنامه کسب و کار محور، متقاضیان باید:

سرمایه گذاری:

-حداقل 300000 دلار کانادا برای شروع یا خرید یک کسب و کار در محدوده های شرکتی یلونایف، مناطق شمال غربی، یا

-حداقل 150000 دلار کانادا برای شروع یا خرید یک کسب و کار در خارج از مرزهای شرکت یلونایف، مناطق شمال غربی.

متقاضی در موارد زیر دارایی خالص داشته باشد:

حداقل 500000 دلار کانادا در صورت شروع یا خرید یک کسب و کار در محدوده های شرکتی یلونایف، مناطق شمال غربی و یا

حداقل 250000 دلار کانادا در صورت شروع یا خرید یک کسب و کار در خارج از مرزهای شرکت یلونایف، مناطق شمال غربی دارای خالص داشته باشد

-نشان دهند که حداقل یک سوم (33.3 درصد) کسب و کار را در اختیار دارند:

اگر متقاضی یک سرمایه گذاری شخصی به مبلغ 1,000,000 دلار کانادا یا بیشتر انجام دهد، ممکن است مالک کمتر از یک سوم (33.3 درصد) باشد.

-ارائه سپرده حسن نیت به مبلغ 75000 دلار کانادا برای نگهداری در یک تراست که پس از اجرای رضایت بخش شرایط توافقنامه عملکرد تجاری آزاد می شود

-نشان دادن دانش و درک معقول از سرزمین های شمال غربی و اقتصاد آن

-نشان دادن مهارت های ارتباطی کافی برای انجام تجارت در سرزمین های شمال غربی و ادغام در جامعه محلی و

-داشتن تجربه و تحصیلات لازم در اجرای موفق طرح کسب و کار

 

حداقل الزامات برای جریان خوداشتغالی

متقاضیان برای واجد شرایط بودن تحت جریان خوداشتغالی برنامه مبتنی بر کسب و کار، باید:

-عضو حرفه ای باشند که در آن کمبود مهارت های حرفه ای در مناطق شمال غربی وجود داشته باشد

-گواهینامه یا اعتبار مورد نیاز بر اساس الزامات کارفرما برای شغل مورد نظر خود داشته باشند

-اگر در یک حرفه تحت نظارت هستند، قادر به برآورده کردن تمام الزامات مرجع نظارتی مناطق شمال غربی باشند:

اگر هیچ مرجع نظارتی در قلمروهای شمال غربی وجود نداشته باشد، با نهاد صدور مجوز کانادا مشورت خواهد شد.

-نشان دادن مهارت های ارتباطی کافی برای انجام تجارت در سرزمین های شمال غربی و ادغام در جامعه محلی

-نشان دادن دانش و درک معقول از سرزمین های شمال غربی و اقتصاد آن

-نشان دادن دسترسی به منابع مالی کافی برای شروع و راه اندازی یک فعالیت حرفه ای و حمایت از خود و افراد وابسته به مدت شش ماه و

-ارائه یک بیزینس پلن دقیق در راستای انجام کار

 

طرح کسب و کار

طرح کسب و کار باید یک برنامه منسجم و سنجیده برای سکونت و توسعه تجاری موفق در سرزمین های شمال غربی باشد. این طرح باید مراحلی را که متقاضی انجام خواهد داد تا اطمینان حاصل کند که کسب و کار شانس موفقیت بالایی دارد و می تواند در بدو ورود انجام شود را مشخص کند. طرح کسب و کار باید نشان دهد که داوطلب تحقیقات گسترده ای در زمینه عوامل اقتصادی، بازار و فرهنگی مرتبط با کسب و کار پیشنهادی انجام داده است و نقاط قوت و ضعف مدیریتی خود را در نظر گرفته است.

یک شخص ثالث ممکن است به متقاضی کمک کند تا طرح کسب و کار را توسعه دهد، با این حال، بسیار مهم است که متقاضی دانش و درک کاملی از برنامه خود داشته باشد. در صورتی که متقاضی از محتوای طرح بی اطلاع باشد، ممکن است درخواست وی رد شود.

شرایط طرح کسب و کار:

نام تجاری پیشنهادی و شرح مفهوم کسب و کار

-اطلاعات مالکیت کسب و کار، مشارکت، مالکیت، شرکت، حق امتیاز و کسب

-صنعت یا بخش پیشنهادی

-متقاضیان باید این موارد را در بیزینس پلن خود قید نمایند:

کد های بخش صنعت که بهترین ارتباط را با سرمایه گذاری پیشنهادی آنها دارد (بر اساس طبقه بندی صنعت آمریکای شمالی) و

کد های شغلی که به بهترین وجه به تجربه و سطح مهارت آنها (بر اساس طبقه بندی مشاغل ملی) مربوط می شود.

-مکان پیشنهادی برای کسب و کار

-طرح هایی برای ایجاد اقامت در سرزمین های شمال غربی؛

مشارکت مدیریتی که متقاضی در رابطه با کسب و کار پیشنهادی انجام خواهد داد

-مبلغ پیشنهادی سرمایه گذاری و توضیح نحوه مصرف آن

-وجوه و هزینه های پیش بینی شده راه اندازی

-ارائه  طرح تأمین مالی ( در صورت وجود)

-تعداد مشاغلی که برای ساکنان NWT ایجاد خواهد شد

-تحقیقات بازار انجام شده و سایر تجزیه و تحلیل های حمایتی

-فهرستی از بازدیدهای قبلی و بازدید هایی که قرار است در آینده انجام شود ( در صورت وجود)

-هر گونه آمادگی و آموزش برای کارآفرینی در سرزمین های شمال غربی (شامل عناوین دوره ها و نام مؤسسات، در صورت وجود).

-نام، سازمان‌، آدرس‌های پستی، شماره تلفن و ایمیل‌های ارائه‌دهندگان خدمات تجاری حرفه‌ای قراردادی که متقاضی بالقوه با آنها تماس گرفته ویا  یک رابطه کاری فعال یا قرداد مالی با آنها منعقد کرده است

-خلاصه‌ای از افرادی که در تهیه یا تدوین طرح کسب‌ وکار با آنها قرارداد یا مشورت کرده‌اند، شامل نام فرد، نام سازمان، آدرس پستی، آدرس ایمیل و شماره تلفن آنان می شود.

 

چه زمانی متقاضیان نمی توانند برای برنامه مهاجرت استانی نورت وست تریتوریز اقدام نمایند؟

-یک یا چند مورد از معیارهای واجد شرایط بودن ذکر شده در بالا را برآورده نکنند.

-(یا هر یک از اعضای خانواده تحت تکفل، همراه یا غیر همراه) یک بیماری یا وضعیت خاص پزشکی دارند.

-(یا هر یک از اعضای خانواده تحت تکفل بالای 18 سال، همراه یا غیر همراه) دارای سابقه کیفری باشند.

-اختلافات حل نشده حضانت یا حمایت از کودک که بر هر یک از اعضای خانواده آنها تأثیر می گذارد.

-متقاضیان قصد پناهندگی در کانادا دارند.

-درگیر فرآیند تجدیدنظر یا حذف فدرال هستند.

-برنامه های کاربردی فعال با سایر برنامه های نامزد استانی داشته باشند.

-در طول فرآیند درخواست عمداً مرتکب اظهارات نادرست شده اند.

-در طول فرآیند درخواست عمداً مرتکب تقلب شده باشند و یا

-سرمایه گذاری در یک کسب و کار را پیشنهاد کرده اند که در آن کسب و کار به منظور کسب درآمد به صورت سرمایه گذاری غیرفعال اداره می شود.

شما همچنین می توانید برای اکسپرس انتری کانادا و پی آر کانادا اقدام نمایید.

 

موسسه مهاجرتی پرگاس پارس با تکیه بر وکلای متخصص خود در کلیه کشورهای دنیا همراه شما در انجام کلیه مراحل کار مهاجرت به استان های مختلف کانادا از روش های مختلف می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

021-88662180

اینستاگرام ماکانال ما

  • برنامه مهاجرت استانی نورت وست تریتوریزمطالب مرتبط

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top